μοσχίδες

Το Care4Dairy έχει αναπτύξει Οδηγούς Βέλτιστων Πρακτικών που καλύπτουν τα τέσσερα παραγωγικά στάδια των ζώων: μόσχοι, μοσχίδες, αγελάδες και ζώα στο τέλος της παραγωγικής τους ζωής. Κάθε Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών αποτελείται από διάφορα ενημερωτικά δελτία που συνοψίζουν τα πιο σύγχρονα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία για την προώθηση της ευζωίας των ζώων. Υιοθετούν μια φιλική προς το χρήστη προσέγγιση, βασισμένη σε προτάσεις και έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με όλους τους φορείς της παραγωγής γάλακτος.

UCD Gabi Marquette heifer with calf 1

Λεζάντα:

Κάθε ενημερωτικό δελτίο περιγράφει Ορθές και Βέλτιστες πρακτικές και είναι δομημένο σύμφωνα με τέσσερις βασικούς πυλώνες της ευζωίας των ζώων: διατροφή, σταβλισμός, υγεία και συμπεριφορά. Ορισμένα θέματα μπορεί να αφορούν περισσότερα από ένα παραγωγικά στάδια και αυτό αναφέρεται στην αρχή κάθε ενημερωτικού δελτίου.

Τα παραγωγικά στάδια διακρίνονται ως εξής:

  • ως μόσχοι ορίζονται τα βοοειδή από τη γέννηση έως την ηλικία των 6 μηνών
  • οι μοσχίδες είναι συνήθως 7-24 μηνών
  • οι ενήλικες αγελάδες είναι 2 ετών και άνω
  • τέλος της παραγωγικής ζωής- τα ζώα οποιασδήποτε ηλικίας μεταξύ 2 ετών έως τη λήξη της παραγωγικής τους ζωής, είτε λόγω φυσικού θανάτου, είτε λόγω ασθένειας ή τραυματισμού.

Οι πληροφορίες σχετικά με τη φροντίδα των ταύρων αναφέρονται στο σχετικό κείμενο, παρόλο που δεν ανήκουν στο άμεσο πεδίο εφαρμογής του Care4Dairy.

Εκτός από τους οδηγούς, πολλά κράτη μέλη της ΕΕ μοιράστηκαν παραδείγματα “ιστοριών επιτυχίας”, όπου βέλτιστες πρακτικές εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση, στην αξιολόγηση της εκτροφής και στα εργαλεία επικοινωνίας. Παρέχονται περαιτέρω πόροι για την υποστήριξη των Οδηγών Βέλτιστων Πρακτικών.

Ενημερωτικά δελτία

Ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών για τις μοσχίδες γαλακτοπαραγωγής αποτελείται από πέντε ενημερωτικά δελτία, κάποια από τα οποία καλύπτουν τη φροντίδα ειδικά για τις μοσχίδες και άλλα αφορούν τόσο τις μοσχίδες όσο και τις αγελάδες. Τα θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν την αναπαραγωγική υγεία, τη διατροφή και άνεση, τη διατροφική και μεταβολική υγεία, τις μολύνσεις και τους παρασιτισμούς, τη συμπεριφορά και την αλληλεπίδραση ανθρώπου-ζώου, το περιβάλλον, τη μετακίνηση.

Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών
Ευημερία αγελάδων

Οι εκτροφές που εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές βελτιστοποιούν την ποιότητα και την απόδοση των μοσχίδων τους παρέχοντας προσαρμοσμένη διατροφή σε ένα καθαρό, ασφαλές και εμπλουτισμένο περιβάλλον που υποστηρίζει τη βέλτιστη υγεία, ευζωία και αλληλεπίδραση ανθρώπου-ζώου. 

Οι εκτροφές που εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές βελτιστοποιούν την ποιότητα και την απόδοση των μοσχίδων τους παρέχοντας ένα καθαρό, ασφαλές και εμπλουτισμένο περιβάλλον που υποστηρίζει τη βέλτιστη υγεία, ευζωία και αλληλεπίδραση ανθρώπου-ζώου 

Οι εκτροφές που εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές βελτιστοποιούν την υγεία και την ευζωία των μοσχίδων τους μέσω κτηνιατρικών συμβουλών, προγραμματισμού και τεκμηρίωσης των πρωτοκόλλων προληπτικής και θεραπευτικής υγειονομικής διαχείρισης 

Οι εκτροφές που εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές διαθέτουν μοσχίδες με αυτοπεποίθηση που εκφράζουν μια σειρά από θετικές φυσιολογικές συμπεριφορές, παρέχοντας ένα εμπλουτισμένο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον με φιλικές αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-ζώου με επίκεντρο το ζώο 

20240229_085647 (1)

©UCD / MARQUETTE Gabi

Ενημερωτικά δελτία
Διατροφή μοσχίδων 
Ενημερωτικά δελτία
Αναπαραγωγή μοσχίδων
Ενημερωτικά δελτία
Συμπεριφορά μοσχίδων & αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-ζώου
Ενημερωτικά δελτία
Περιβάλλον μοσχίδων
Ενημερωτικά δελτία
Υγεία μοσχίδων

Ιστορίες επιτυχίας

Υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται πλέον στην ΕΕ και εκτός αυτής, για την προώθηση της υιοθέτησης πρακτικών φιλικών προς την ευζωία στις γαλακτοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις. Σε αυτή την ενότητα επισημαίνουμε παραδείγματα όπου ομάδες συνεργάστηκαν με επιτυχία για να μοιραστούν πόρους σε θέματα καλής μεταχείρισης των ζώων με τους κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι έχουν συμμετάσχει στο σχεδιασμό πολλών από αυτά τα εργαλεία. Αυτοί οι πόροι συνδυάζουν μια σειρά από ενέργειες, όλες σχεδιασμένες για να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς την ευζωία των ζώων σε επίπεδο εκτροφής:

  • Ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών μεταξύ συναδέλφων, συμπεριλαμβανομένων σύντομων βίντεο από κτηνοτρόφο σε κτηνοτρόφο
  • Πρωτοβουλίες για τη υποστήριξη της μετάβασης στις βέλτιστες πρακτικές
  • Infographics που συνοψίζουν Ορθές και Βέλτιστες Πρακτικές, σε συνοπτική και ευανάγνωστη μορφή
Ιστότοπος
Miimosa

Η Miimosa είναι μια χρηματοδοτούμενη πλατφόρμα αφιερωμένη στην υποστήριξη των γαλακτοκομικών εκμεταλλεύσεων στη Γαλλία. Συγχρηματοδοτείται από την Danone και από δημόσια κονδύλια.

http://agriculture.danone-lait.com/fr/projects…

Πόροι

Για να υποστηρίξει περαιτέρω την εφαρμογή των Οδηγών Βέλτιστων Πρακτικών, η ομάδα του Care4Dairy έχει δημιουργήσει podcasts και infographics για κάθε ένα από τα τέσσερα παραγωγικά στάδια.

Infographic
Βελτιστοποίηση του περιβάλλοντος των μοσχίδων

Οι εκτροφές που εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές βελτιστοποιούν την ποιότητα και τις αποδόσεις των μοσχίδων τους, παρέχοντας ισορροπημένη διατροφή σε ένα καθαρό, ασφαλές και εμπλουτισμένο περιβάλλον που ενισχύει τη βέλτιστη υγεία, ευζωία και αλληλεπίδραση ανθρώπου-ζώου

UCD Gabi Marquette heifer with calf 5

©UCD / MARQUETTE Gabi