Μόσχοι

Το Care4Dairy έχει αναπτύξει Οδηγούς Βέλτιστων Πρακτικών που καλύπτουν τα τέσσερα παραγωγικά στάδια των ζώων: μόσχοι, μοσχίδες, αγελάδες και ζώα στο τέλος της παραγωγικής τους ζωής. Κάθε Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών αποτελείται από διάφορα ενημερωτικά δελτία που συνοψίζουν τα πιο σύγχρονα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία για την προώθηση της ευζωίας των ζώων. Υιοθετούν μια φιλική προς το χρήστη προσέγγιση, βασισμένη σε προτάσεις και έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με όλους τους φορείς της παραγωγής γάλακτος. Κάθε ενημερωτικό δελτίο περιγράφει Ορθές και Βέλτιστες πρακτικές και είναι δομημένο σύμφωνα με τέσσερις βασικούς πυλώνες της ευζωίας των ζώων: διατροφή, σταβλισμός, υγεία και συμπεριφορά. Ορισμένα θέματα μπορεί να αφορούν περισσότερα από ένα παραγωγικά στάδια και αυτό αναφέρεται στην αρχή κάθε ενημερωτικού δελτίου.

Cattle1 JBoche/INRAE

Λεζάντα:

Τα παραγωγικά στάδια διακρίνονται ως εξής:

  • ως μόσχοι ορίζονται τα βοοειδή από τη γέννηση έως την ηλικία των 6 μηνών
  • οι μοσχίδες είναι συνήθως 7-24 μηνών
  • οι ενήλικες αγελάδες είναι 2 ετών και άνω
  • τέλος της παραγωγικής ζωής- τα ζώα οποιασδήποτε ηλικίας μεταξύ 2 ετών έως τη λήξη της παραγωγικής τους ζωής, είτε λόγω φυσικού θανάτου, είτε λόγω ασθένειας ή τραυματισμού.

Οι πληροφορίες σχετικά με τη φροντίδα των ταύρων αναφέρονται στο σχετικό κείμενο, παρόλο που δεν ανήκουν στο άμεσο πεδίο εφαρμογής του Care4Dairy. Εκτός από τους οδηγούς, πολλά κράτη μέλη της ΕΕ μοιράστηκαν παραδείγματα “ιστοριών επιτυχίας”, όπου βέλτιστες πρακτικές εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση, στην αξιολόγηση της εκτροφής και στα εργαλεία επικοινωνίας. Παρέχονται περαιτέρω πόροι για την υποστήριξη των Οδηγών Βέλτιστων Πρακτικών.

Ενημερωτικά δελτία

Ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών για τους μόσχους γαλακτοπαραγωγής αποτελείται από έξι ενημερωτικά δελτία.

Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών
Ευημερία μοσχαριών

Οι εκτροφές που εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές αναπτύσσουν υγιείς και ζωηρούς μόσχους παρέχοντας προσαρμοσμένη, ισορροπημένη διατροφή, σε ένα εμπλουτισμένο περιβάλλον που υποστηρίζει τις φυσιολογικές συμπεριφορές, και χρησιμοποιώντας στρατηγικές διαχείρισης που μειώνουν το στρες κατά τον απογαλακτισμό.

Οι εκτροφές που εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές παρέχουν ειδικά διαμορφωμένους, καθαρούς, άνετους, εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους διαβίωσης, που υποστηρίζουν την κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη των μόσχων, καθώς και τη σωματική τους ανάπτυξη. Τέτοιες εκτροφές έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν υγιείς και ζωηρούς μόσχους, που εκφράζουν μια σειρά από θετικές φυσιολογικές συμπεριφορές.

Οι εκτροφές που εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές προωθούν το καλύτερο επίπεδο υγείας και ανώδυνης διαβίωσης των μόσχων τους, εντοπίζοντας τους πιθανούς κινδύνους, παρέχοντας προληπτική υγιεινή και διασφαλίζοντας τη χρήση πρωτοκόλλων παρέμβασης και διαχείρισης του πόνου.

Οι εκτροφές που εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές παρέχουν ένα εμπλουτισμένο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον με φιλικές αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-ζώου, που έχουν ως επίκεντρο το ζώο. Τέτοιες εκτροφές έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν κοινωνικούς μόσχους με αυτοπεποίθηση, που εκδηλώνουν μια σειρά θετικών φυσιολογικών συμπεριφορών.

Cattle5 IVeissier

©INRAE / VEISSIER Isabelle

Ενημερωτικά δελτία
Φροντίδα κατά τον τοκετό – μόσχος
Ενημερωτικά δελτία
Διενέργεια επεμβάσεων στους μόσχους
Ενημερωτικά δελτία
Συμπεριφορά μόσχων 
Ενημερωτικά δελτία
Περιβάλλον μόσχων
Ενημερωτικά δελτία
Διατροφή μόσχων
Ενημερωτικά δελτία
Υγεία μόσχων 

Ιστορίες επιτυχίας

Υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται πλέον στην ΕΕ και εκτός αυτής, για την προώθηση της υιοθέτησης πρακτικών φιλικών προς την ευζωία στις γαλακτοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις. Σε αυτή την ενότητα επισημαίνουμε παραδείγματα όπου ομάδες συνεργάστηκαν με επιτυχία για να μοιραστούν πόρους σε θέματα καλής μεταχείρισης των ζώων με τους κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι έχουν συμμετάσχει στο σχεδιασμό πολλών από αυτά τα εργαλεία. Αυτοί οι πόροι συνδυάζουν μια σειρά από ενέργειες, όλες σχεδιασμένες για να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς την ευζωία των ζώων σε επίπεδο εκτροφής:

  • Ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών μεταξύ συναδέλφων, συμπεριλαμβανομένων σύντομων βίντεο από κτηνοτρόφο σε κτηνοτρόφο
  • Πρωτοβουλίες για τη υποστήριξη της μετάβασης στις βέλτιστες πρακτικές
  • Infographics που συνοψίζουν Ορθές και Βέλτιστες Πρακτικές, σε συνοπτική και ευανάγνωστη μορφή
Infographic
Ορθές Πρακτικές για την ευζωία των γαλακτοπαραγωγών μόσχων

Στην Ιρλανδία, σε συνεργασία με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, αναπτύχθηκε ένα infographic για την ευζωία των μόσχων. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.teagasc.ie/media/website/rural-economy/M11042-SWAB-Calf.pdf

Πόροι

Για να υποστηρίξει περαιτέρω την εφαρμογή των Οδηγών Βέλτιστων Πρακτικών, η ομάδα του Care4Dairy έχει δημιουργήσει podcasts και infographics για κάθε ένα από τα τέσσερα παραγωγικά στάδια.

Infographic
Τι είναι σημαντικό για το περιβάλλον του μόσχου;

Τι είναι σημαντικό για το περιβάλλον του μόσχου; Οι εκτροφές που εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές παρέχουν ειδικά διαμορφωμένο, καθαρό, άνετο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον που επιτρέπει την κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη των μόσχων.

©UCD / MARQUETTE Gabi