O Care4Dairy

CARE4DAIRY opracowało wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w celu wspierania dobrostanu cieląt, jałówek i krów mlecznych oraz zwierząt po zakończeniu produkcji mlecznej. Wytyczne składają się z serii arkuszy informacyjnych dotyczących kluczowych tematów. Projekt jest skoncentrowany na rolnikach i korzysta z zaangażowania szeregu zainteresowanych stron z organizacji rolniczych i weterynaryjnych, a także środowisk akademickich.

Konsorcjum CARE4DAIRY składa się z pięciu partnerów z European Union Reference Centre for Animal Welfare (EURCAW) – Ruminants & Equines: Profesor Harry Blokhuis (koordynator) i Birgitta Staaf Larsson, Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych (SLU), Dr Isabelle Veissier (INRAE, Francja), Dr Evangelia Sossidou (ELGO-DIMITRA, Weterynaryjny Instytut Badawczy, Grecja), Dr Silvia D’Albenzio (IZSAM, Włochy) oraz Profesorowie Alison Hanlon i Siobhan Mullan (UCD, Irlandia). Specjaliści IDELE i Phylum (Francja) w dziedzinie badań stosowanych i nauk interdyscyplinarnych są również częścią konsorcjum.

Care4Dairy podzielono na pięć zadań:

  • Zadanie 1: Określenie metodologii i planu pracy
  • Zadanie 2: Zbieranie informacji naukowych i technicznych na temat dobrostanu bydła mlecznego
  • Zadanie 3: Opracowanie i ocena przewodników po najlepszych praktykach
  • Zadanie 4: Konsultacje z interesariuszami i finalizacja najlepszych praktyk
  • Zadanie 5: Opracowanie i wdrożenie strategii rozpowszechniania wiedzy i informacji

W celu opracowania najlepszych praktyk istotnych dla produkcji mleczarskiej w państwach członkowskich UE, w kilku z nich przeprowadzono krajowe konsultacje z kluczowymi interesariuszami. Informacje zwrotne z procesu konsultacji zostały wykorzystane do udoskonalenia arkuszy informacyjnych pod względem ich użyteczności i zapewnienia, że są one gotowe do wdrożenia w gospodarstwie.

Przewodniki najlepszych praktyk i arkusze informacyjne będą dostępne na naszej wielojęzycznej stronie internetowej oraz w aplikacji Care4Dairy na smartfony i będą stanowić podstawę wielu wydarzeń szkoleniowych w kilku państwach członkowskich UE.

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu Care4Dairy prosimy o kontakt pod adresem info@care4dairy.eu.