Przewodniki po najlepszych praktykach

UE ma jedne z najwyższych na świecie standardów regulacyjnych w zakresie dobrostanu zwierząt, które obejmują ogólne wymogi dotyczące chowu, transportu i uboju zwierząt gospodarskich oraz szczegółowe wymogi dla niektórych gatunków, zgodnie z aktualnymi dowodami naukowymi i wykorzystuje różne metody legislacyjne, aby to osiągnąć.

Rysunek 1. Działania w UE mające wpływ na dobrostan zwierząt

Zapisanie dobrych praktyk w prawodawstwie jest jedną z takich metod legislacyjnych. Istnieją ważne przepisy obejmujące dobrostan zwierząt gospodarskich, w szczególności cieląt, jednak nie ma przepisów obejmujących unikalne wymagania krów mlecznych. Od 2008 roku, kiedy minimalne standardy dla cieląt zostały zdefiniowane w przepisach, nastąpił znaczny postęp naukowy w naszym zrozumieniu potrzeb cieląt, zarządzania nimi i czynników ryzyka złego dobrostanu. Drugą metodą umożliwiającą sprawniejsze rozpowszechnianie nowej wiedzy i wdrażanie zmian w gospodarstwach są wytyczne dotyczące najlepszych praktyk, które mogą wykraczać poza minima prawne i być regularnie aktualizowane.

Wytyczne dotyczące najlepszych praktyk, które opierają się zarówno na literaturze naukowej jak i innowacyjnych praktykach w gospodarstwach rolnych i łańcuchu dostaw, mogą przynieść realne korzyści i zaoferować środki przygotowujące branżę na nowe przepisy.

Konsorcjum Care4Dairy podjęło współpracę w celu opracowania przewodników najlepszych praktyk obejmujących cztery etapy życia zwierząt w przemyśle mleczarskim: cielęta, jałówki, krowy i zwierzęta po zakończeniu produkcji mlecznej. Przewodniki te składają się z kompilacji arkuszy informacyjnych. 

Dla celów tego projektu: cielęta są definiowane jako bydło w wieku od urodzenia do 12 miesięcy; jałówki są zwykle w wieku od 13 do 24 miesięcy; dorosłe krowy mają ponad 2 lata, a: krowy, które kończą produkcję mleka – mogą być w każdym wieku od 2 lat do zakończenia ich produktywnego życia z powodu naturalnego uboju, choroby lub urazu.