Roadshows

Program roadshows będzie organizowany w kilku państwach członkowskich UE od końca 2023 do 2024 roku. Celem roadshows jest zaprezentowanie wytycznych najlepszych praktyk Care4Dairy, funkcji strony internetowej i aplikacji na smartfony.

Roadshow calendar.